Έργα
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 5.1: ΠΟΛΥΜΗΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ
Περιγραφή Έργου
Διπλή σήραγγα Σ10 Πολύμηλου μήκους 2.300m σε συνεργασία με την ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. που μελέτησε τα προσωρινά μέτρα διάνοιξης.

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :Οριστική (τελικό στάδιο)  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 79.236.977 €
  • Περίοδος Μελέτης : 07/1997 - 09/1999
  • Κατάσταση Έργου : 02/1999 - 05/2000
  • Γεωτεχνικά - Προσωρινές Αντιστηρίξεις: Εδαφομηχανική Α.Τ.Ε