Έργα
ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ    
Περιγραφή Έργου

Μελέτη τεχνικού έργου – ανισόπεδου κόμβου Μακρυγιαλού που περιλαμβάνει:

- Γέφυρα Ω.Σ. ορθού ανοίγματος 17μ. Και πλάτους 40μ.
Είδος φορέα: πλάκα με κυκλικά κενά.
- Τεχνικά διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου από Ω.Σ. λόγω πολύ υψηλού επιχώματος (12μ.)
- Πασαλότοιχους συγκράτησης του επιχώματος.

Μελετήθηκε για λογαριασμό του Αναδόχου κατασκευής (ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.) σε συνεργασία με το γραφείο Στατικών Μελετών ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΓΔΕ ΕΥΔΕ /ΠΑΘΕ
  • Στάδια μελέτης :   Οριστική (τελικό στάδιο)
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 2.522.248 €
  • Περίοδος Μελέτης :  09/2000 - 12/2000
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο