Η εταιρεία
Ανθρώπινο Δυναμικό
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
(ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Ευστρατιάδης Στρατής Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.Sc. DIC 1972 T.E.E    17617
Ευστρατιάδης Δημήτρης Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός M.Eng. in Civil & Environmental Engineering
Imperial College - London
1997 T.E.E 81317
Αγγελάκης Κώστας Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου Πατρών 1988 T.E.E    54375
Υφαντής Ασημάκης Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου Πατρών 1997 T.E.E    77033
Βέρρας Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου Πατρών 1997 T.E.E    77574
Λαδάς Άγγελος Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μ.Δ.Ε "Προστασία μνημείων.Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησής." Ε.Μ.Π.

1999 Τ.Ε.Ε    87483
Θεοδωρίδης Αλέξης Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. 1995 T.E.E. 72608
Λάγιος Βασίλης Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός 

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Παν/μίου Πατρών

2006 Τ.Ε.Ε. 109794
Αυγερινού Στέλλα Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

MSc "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών", ΕΜΠ

 PhD “Διερεύνηση της χρήσης χαλύβων υψηλής αντοχής σε στοιχεία απορρόφησης ενέργειας

2010  Τ.Ε.Ε   125290 
Γεωργουλέα Σάντυ Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός 

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.

MSc "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών", ΕΜΠ

2013 Τ.Ε.Ε. 138316
Καστρίτη Ευαγγελινή Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός 

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π

2012 Τ.Ε.Ε    133358
Μπαγλατζή Σοφία Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

MSc Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές Ε.Α.Π.

2010 Τ.Ε.Ε    128167
Λεκοσιώτη Κωνσταντίνα Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός / Εκπαιδευτικός Πολιτικών Μηχανικών (ΑΣΠΑΙΤΕ)

 

2022

 

2017
Τ.Ε.Ε. 161055 
Σταθούλιας Βασίλης Πολιτικός Μηχανικός Δομοστατικός

Τελειόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

2023  
Γιαννακόπουλος Γεώργιος Μηχανικός
Δομικών Έργων Τ.Ε.
Πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι Πειραιά 1999 Ε.E.T.E.M    28459
Λιουδάκη Ελένη Σχεδιάστρια Πτυχιούχος σχολής ΑΚΤΟ τμήμα Τμήμα Σχεδιαστών Αρχιτεκτονικού και Μηχανολογικού Σχεδιασμού μέσω Η/Υ 1999  
Λιττλ Άννυ Ελισάβετ Σχεδιάστρια

Πτυχιούχος σχολής ΑΚΤΟ

Τμήμα Αρχιτεκτονκής Εσωτερικών Χώρων και Διακόσμησης

 1998  
Μαθιουδάκης Εμμανουήλ Πολιτικός Μηχανικός / Σχεδιαστής

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Π.Κ.

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός / Εκπαιδευτικός Πολιτικών Μηχανικών (ΑΣΠΑΙΤΕ)

2019  
Καζάκου Ματίνα Πολιτικος Μηχανικός Τ.Ε

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά

MSc «Αντισεισμική & Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών & Αειφόρος Ανάπτυξη»
2015  
Ευστρατιάδου Ελένη Γραμματέας BSc in Business Administration, Diplomas in Business Studies & in Marketing 1973  
Δερβίση Μαρία Γραμματέας Δίπλωμα Οικονομίας και Διοίκησης 1994