Η εταιρεία
Ιστορικό

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ως Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1983 μετά από τη συνένωση δύο μελετητικών γραφείων με σημαντική εμπειρία σε στατικές μελέτες, αφ’ ενός μεν του γραφείου "Επαμ. Αντωνούλας και συνεργάτες", που ιδρύθηκε το 1969, αφ’ ετέρου δε του γραφείου "Σ. Ευστρατιάδης – Γ. Τσιριμονάκης", που ιδρύθηκε το 1972.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών της Γενικής Γραμματείες Δημοσιών Έργων,  με πτυχίο Ε΄ τάξεως (αριθμ.204-δυναμικό 18 μονάδων) για μελέτες κατηγορίας 8 και με μικρότερα πτυχία σε άλλες κατηγορίες μελετών. Επίσης, είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Στράτης Ευστρατιάδης.