Έργα
ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Περιγραφή Έργου
Πρόκειται για νέο έργο στο υφιστάμενο διυλιστήριο της Lukoil Neftohim στην περιοχή. Η τελευταία ανέθεσε στην Technip – Sices την κατασκευή, η οποία με τη σειρά της όρισε τη ΣΟΦΜΑΝ Α.Ε. ως έναν από τους υπεργολάβους για τη βιομηχανοποίηση των μεταλλικών κατασκευών στήριξης σωληνώσεων και μηχανημάτων. Αντικείμενό μας ήταν η διαστασιολόγηση και η σχεδίαση των συνδέσων μεταξύ των μεταλλικών στοιχείων. Τα δρώντα εντατικά μεγέθη αντλήθηκαν από σχετικά αρχεία ανάλυσης της κατασκευής, η οποία είχε εκπονηθεί από την Technip.

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΣΟΦΜΑΝ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :
  • Περίοδος Μελέτης : 10/2012-12/2013
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: -
  • Η/Μ Μελέτη : -