Έργα
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Περιγραφή Έργου
Η Duslo ανέθεσε στην Technip τη μελέτη και τη κατασκευή για μια νέα μονάδα παραγωγής αμμονίας σε υφιστάμενο συγκρότημα λιπασμάτων. Βασιζόμενη στην τελευταία τεχνολογία της Haldor Topsoe, η νέα μονάδα θα έχει ικανότητα παραγωγής 1600tn τη μέρα. Το έργο αποτελεί την πρώτη μονάδα αμιγούς παραγωγής αμμωνίας που κατασκευάζεται στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Η Technip όρισε τη ΣΟΦΜΑΝ Α.Ε. ως υπεργολάβο για τη βιομηχανοποίηση και ανέγερση των μεταλλικών κατασκευών στήριξης σωληνώσεων και μηχανημάτων. Αντικείμενό της εταιρείας μας ήταν η διαστασιολόγηση των συνδέσεων μεταξύ των μεταλλικών στοιχείων. Τα δρώντα εντατικά μεγέθη αντλήθηκαν από σχετικά αρχεία ανάλυσης της κατασκευής, η οποία είχε εκπονηθεί από την Technip.

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΣΟΦΜΑΝ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :
  • Περίοδος Μελέτης : 12/2015 - 05/2016
  • Κατάσταση Έργου : Υπό κατασκευή