Έργα
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΔΙΚΟΒΟΥΝΙ” ΙΣΧΥΟΣ 24MW 
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για την κατασκευή 8 ανεμογεννητριών τύπου Vestas V90 στη θέση Περδικοβούνι δήμου Λεφαδέων και Θηβαίων Περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας συνολικής ισχύος 24 MW. Στο αντικείμενο των υπηρεσιών του Γραφείου συμπεριλαμβάνεται η επίβλεψη της γεωμετρίας και της τοποθέτησης του οπλισμού των θεμελιώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
  • Στάδια μελέτης :   Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Χρόνος Επίβλεψης :  09/2012 – 01/2013
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο