Έργα
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Ο.Α.Κ.Α. ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Περιγραφή Έργου

Οριστικές μελέτες έργων προετοιμασίας του κέντρου κολύμβησης για τους Ολυμπιακούς του 2004.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Γ.Γ.Α. ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 11.738.811 €
  • Περίοδος Μελέτης : 01/2001 – 02/2002
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο με Μελέτη Εφαρμογής από άλλο γραφείο.