Έργα
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ν.Ο. ΧΑΝΙΩΝ
Περιγραφή Έργου

Κολυμβητική Δεξαμενή ολυμπιακών διαστάσεων και προδιαγραφών με κτίριο Διοίκησης και κερκίδες από ωπλισμένο σκυρόδεμα στην θέση του παλαιού υφισταμένου κολυμβητηρίου.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Γ.Γ.Α. – Γ. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗΣ
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς – Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 293.470 €
  • Περίοδος Μελέτης : 03/1991 - 09/1991
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο