Έργα
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΚΤΗΜΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ)
Περιγραφή Έργου

Μεταλλικό κτίριο μεγάλου ανοίγματος εδραζόμενο σε 4 πυλώνες με σεισμική μόνωση.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. / Γ.Γ.Α - Γ.Δ.Υ.Α.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 13.206.163 €
  • Περίοδος Μελέτης : 10/2002 – 11/2002
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.
  • Η/Μ Μελέτη : Ηλεκτρομηχανολογική ΤΕΤΡΑΣ Ε.Π.Ε.