Έργα
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ    
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για μελέτη ελέγχου επάρκειας και προτάσεων για την ενίσχυση ισόγειας διατηρητέας κατασκευής του τέλους του 19ου αιώνα.

Το κτίριο στις αρχές του 20ου αιώνα επιμηκύνθηκε κατοπτρικά περί τον αρχικό κεντρικό κορμό του και απέκτησε τη σημερινή επιμήκη μορφή του με μήκος 63,30 m και πλάτος 6,90 m ή 9,10 m. Του ελέγχου και των προτάσεων ενίσχυσης προηγήθηκε στατική αποτύπωση καθώς και εργαστηριακός έλεγχος των υλικών δόμησης. Επίσης αντιμετωπίστηκε δραστικά το πρόβλημα της αναδυόμενης υγρασίας που αποτελούσε ένα από τα κύρια προβλήματα της παθολογίας του διατηρητέου κτιρίου.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
  • Στάδια μελέτης :   Προωθημένη Προμελέτη Δημοπράτησης
  • Περίοδος Μελέτης :  2007
  • Κατάσταση Έργου : Η Δημοπράτηση εκκρεμεί λόγω έλλειψης πόρων
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Ομάδα Μελετών Τάκης Γαβρίλης & Συν/τες Ε.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη: PROTON Μελετητική Ε.Π.Ε.