Έργα
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ
Περιγραφή Έργου

Το Μουσείο στεγάζεται στο αρχοντικό Χατζηγιάννη Μέξη, στον κεντρικό οικισμό των Σπετσών και είναι κτισμένο στα τέλη του 18ου αιώνα. Πρόκειται για τριώροφο κτίριο, με τους δύο πλήρεις πρώτους ορόφους να έχουν μορφή «Π» και τον τρίτο, τον Μεγάλο Οντά, να εκτείνεται σε εσοχή μόνο σε τμήμα του κεντρικού σκέλους του «Π». Κύριο χαρακτηριστικό του οικοδομήματος είναι το προστώο με τα τοξωτά ανοίγματα.

Οι επεμβάσεις που μελετήθηκαν ήταν οι εξής: Η κατασκευή εξωτερικού μεταλλικού φρέατος ανελκυστήρα, η ενίσχυση του ξύλινου δαπέδου του β΄ορόφου, η ενίσχυση της οροφής του προστώου α’ ορόφου, η ενίσχυση του δώματος της βορειοδυτικής πτέρυγας, η συρραφή ρωγμών επί της φέρουσας τοιχοποιίας, η επισκευή και ενίσχυση των θόλων, η συντήρηση και επισκευή των ξύλινων ελκυστήρων-τόξων, η αντικατάσταση των ξυλοπρεκιών στα ανοίγματα παραθύρων, η αντικατάσταση των σιδηρών κολλάρων των μαρμαροκιόνων και η ενίσχυση της υποστήριξης του εν προβόλω «σαχνισί».

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  • Στάδια μελέτης : Προωθημένη Προμελέτη – Οριστική – Εφαρμογής – Τεύχη Δημοπράτησης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 250.755 €
  • Περίοδος Μελέτης : 04/2007 – 10/2007
  • Κατάσταση Έργου : Η Δημοπράτηση εκκρεμεί λόγω έλλειψης πόρων
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ – ΜΠΟΥΜΠΙΩΤΗΣ – ΦΛΩΡΟΣ Ο.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη : PROTON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.