Έργα
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV/20kV ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ
Περιγραφή Έργου

 Για λογαριασμό της εγκαταστάτριας εταιρείας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού VA TECH T&D GmbH&Co η εταιρεία μας εξεπόνησε τις απαιτούμενες Στατικές Μελέτες για την κατασκευή δύο πανομοιότυπων Υ/Σ ΔΕΗ, 15 KV, στο Μακρυχώρι και στην Αγιά Λάρισας αντιστοίχως.

Οι σχετικές μελέτες δεν περιορίστηκαν μόνον στις μελέτες των εξ οπλισμένου σκυροδέματος κτιριακών εγκαταστάσεων (κτίριο με υπόγειο Η/Μ διελεύσεων 13m x30m), αλλά και στα υπόλοιπα έργα αντικειμένου πολιτικού μηχανικού στον περιβάλλοντα χώρο όπως:

 • Βάσεις κεραιών
 • Κανάλια Η/Μ διελεύσεων
 • Βάσεις μηχανημάτων και μετασχηματιστών
 • Πυλώνες καλωδίων
 • Θεμελιώσεις πλαισίων
 • Θεμελιώσεις Η/Ζ
 • Οδοποιία
 • Περίφραξη
Λεπτομέρειες Έργου
 • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : VA TECH T&D GmbH&Co & ENERTA Α.Ε.
 • Στάδια μελέτης : Πλήρης Μελέτη
 • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
 • Περίοδος Μελέτης : 2005
 • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕ Π. Γραμματόπουλος – Χρ. Πανουσάκης & Συνεργάτες
 • Η/Μ Μελέτη : Elxis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.