Έργα
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ 23MW ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ    
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για την κατασκευή 10 ανεμογεννητριών Enercon στη θέση ΑΕΤΟΣ ΚΟΚΚΟΡΑΪΚΑ – ΨΗΛΗ ΚΟΡΥΦΗ του Νομού Φωκίδας, συνολικής ισχύος 23 MW. Η στατική και δυναμική μελέτη την οποία εξετέλεσε το γραφείο μας σχετίζεται βασικά με το σχεδιασμό των θεμελιώσεων. Ειδικά για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των βάσεων απαιτήθηκε δυναμικός αντισεισμικός έλεγχος των πυλώνων, που έχουν ύψος 60 m. Στο αντικείμενο των υπηρεσιών του Γραφείου συμπεριλαμβάνεται και η επίβλεψη του έργου των θεμελιώσεων, καθώς και ο ποιοτικός έλεγχος της ως άνω κατασκευής πλην της ανωδομής. Τέλος, στις υποχρεώσεις μας ήταν και η διακίνηση και διεκπαιρέωση της οικοδομικής άδειας, η οποία, όπως και η επίβλεψη, έγινε σε συνεργασία με τον Πολιτικό Μηχανικό Νίκο Παπαδρόσο.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Αιολικό Πάρκο Αετός Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία
  • Στάδια μελέτης :   Μελέτη Εφαρμογής & Επίβλεψη Θεμελιώσεων, Έκδοση  Οικοδομικής Άδειας
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 251.440€ ( άδεια )
  • Περίοδος Μελέτης :  07/2009 – 10/2009 (μελέτη) , 11/2009 – 04/2010 (επίβλεψη)
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  -
  • Η/Μ Μελέτη: Areva