Έργα
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 8MW ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για υποστηρικτικές μελέτες για τον σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 2010.
Αντικείμενο της μελέτης μας ήταν ο έλεγχος των μεταλλικών κατασκευών στήριξης των ΦΒ πανέλων, η θεμελίωσής τους, η διαμόρφωση της οδοποιίας εντός του πάρκου και όλες οι απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες.
Τα ΦΒ πανέλα στηρίζονται σε μια σύμμικτη κατασκευή της HILTI από χαλύβδινους ορθοστάτες, οι οποίοι πλαισιώνονται με αλουμινένιες δοκούς. Το κάτω μέρος των ορθοστατών είναι εγκιβωτισμένο στο έδαφος και δρα ως η θεμελίωση, με τη μορφή ενός πασσάλου τριβής.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  / J&P-AVAX
  • Στάδια μελέτης : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :
  • Περίοδος Μελέτης : 08/2010
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο και σε λειτουργία με Μελέτη Εφαρμογής που εκπονήθηκε από άλλο γραφείο
  • Προμηθευτής Η/Μ & Φωτοβολταικού εξοπλισμού : CONERGY
  • Μελέτη Οδοποιίας : Ιωάννης Μάζης