Έργα
Ι.Μ.Ε. - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΘΕΑΤΡΟΝ"  
Περιγραφή Έργου
Πρόκειται για τη μελέτη εφαρμογής διαφόρων μεταλλικών κατασκευών της ανωδομής του Κτιρίου Θεάτρου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, όπως ο φορέας του videowall, το control room, το catwalk της σκηνής, το δάπεδο της σκηνής, οι πύργοι ψύξης, ο τοίχος εξωτερικού κελύφους, οι ψύκτες υπογείου, η καπνοδόχος στο δώμα, ο τοίχος πλαισίου σκηνής, το εξωτερικό μεταλλικό κλιμακοστάσιο κ.α.

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Ι.Μ.Ε. / Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Μελέτη Εφαρμογής 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  06/2007 – 11/2007
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Κ. Κουρουσόπουλος – Ν. Σχολίδης