Έργα
Ι.Μ.Ε. ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΘΟΛΟΥ  
Περιγραφή Έργου

Το κτίριο αυτό αποτελεί την ανωδομή του ενιαίου υπόγειου χώρου στην περιοχή του αιθρίου και αποτελείται από 3 στάθμες (ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο). Πρόκειται για ένα σύμμεικτο κτίριο, με τοιχεία από ω.σ. και μεταλλικά υποστυλώματα, που πλαισιώνονται με δοκούς από ω.σ. ή σύμμεικτες, μέσω πλάκας από ω.σ. επί τραπεζοειδούς λαμαρίνας. Η έδραση του κτιρίου πραγματοποιείται στην οροφή του υπόγειου χώρου, που βρίσκεται στην περιοχή του αιθρίου, πάνω σε κατάλληλα διαμορφωμένες αναμονές, τόσο για τα κατακόρυφα στοιχεία από σκυρόδεμα, όσο και για τα μεταλλικά υποστυλώματα. Το κτίριο βρίσκεται ανάμεσα από το κτίριο "ΘΟΛΟΣ" και από το κτίριo  "ΘΕΑΤΡΟΝ".

Στην στέψη του κτιρίου προβλέπεται να εδραστεί μεταλλικό στέγαστρο, που θα στεγάζει τον χώρο του αιθρίου. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Ι.Μ.Ε. / Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  06/2007 – 07/2007
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Ανδρεάδης & Συν/τες Ο.Ε. , ATELIER Γ. Τσιώμης 
  • Η/Μ Μελέτη: Η/Μ Ε.Π.Ε.