Έργα
Ι.Μ.Ε. -  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, Κ.ΛΠ.  ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟ  
Περιγραφή Έργου

Το Έργο που είναι ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών απαιτήσεων αναπτύσσεται σε οικόπεδο, ιδιοκτησίας του ΙΜΕ, εκτάσεως 33,500m² που βρίσκεται πίσω (δυτικά) των ήδη σε λειτουργία πολιτιστικών εγκαταστάσεων «ΘΟΛΟΣ» της οδού Πειραιώς. Αποτελείται βασικά από τρεις υπόγειες στάθμες με προορισμό χρήσης την στάθμευση αυτοκινήτων, Η/Μ εγκαταστάσεις και αποθήκες ενώ στην ανωδομή αναπτύσσονται το Μουσείο Νέων, το Κέντρο Τεχνών και το Κέντρο Διαδραστικών Μέσων. Η οροφή του Α΄ υπογείου φέρει στο μεγαλύτερο τμήμα των ακαλύπτων χώρων μία τεχνητή λίμνη στις «όχθες» της οποίας ευρίσκονται οι ισόγειοι χώροι των ανωδομών των τριών βασικών κτιριακών ενοτήτων. Στα δομήματα αυτά έχουν αποδοθεί χαρακτηριστικά προσωνύμια όπως «Σαΐτα», «Καλύβα», «Καράβι», «Σπηλιά» τα οποία πηγάζουν από την αρχιτεκτονική μορφή με την οποία είναι σχεδιασμένα.

Βασικό υλικό κατασκευής είναι το ωπλισμένο σκυρόδεμα αλλά στα ιδιαίτερης μορφολογίας και ανοιγμάτων κτίρια της ανωδομής (Σαΐτα, Καλύβες) οι κύριοι φορείς είναι χαλύβδινοι ενώ τα δάπεδα είναι συμπαγή από σκυρόδεμα ή σύμμικτα ή ακόμη και ξύλινα. Η θεμελίωση του όλου συγκροτήματος είναι μια στεγανή, γενική, συμπαγής κοιτόστρωση υπό άνωση (στεγανολεκάνη). Η γενική εκσκαφή έγινε σε βάθος 10,00 έως και 14,00μ. με την βοήθεια αντιστήριξης όλων των περιμετρικών μετώπων με την μέθοδο των αγκυρουμένων πασσάλων χαλύβδινων ή φρεατοπασσάλων υπό συνεχή παρακολούθηση μέσω κλισιομέτρων. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : « Κ/Ξ «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.- ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- ΙΜΕ –Β΄ ΦΑΣΗ» δ.τ. «Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – Β΄ ΦΑΣΗ»
  • Στάδια μελέτης : ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τα κτίρια
    ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την αντιστήριξη 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  Οκτώβριος 2007 – Μάιος 2008
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένη η αντιστήριξη – Υπό αναστολή η Μελέτη Εφαρμογής για το Κτιριακό Συγκρότημα λόγω έλλειψης πόρων (Ολοκληρωμένη Οριστική Μελέτη)
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Αρχιτέκτονες»
  • Η/Μ Μελέτη:  ΤΕΤΡΑΣ Α.Ε. – Λ.Δ.Κ. Α.Ε. – ΕΛ.ΤΕ.ΜΕ. Ε.Π.Ε.