Έργα
Τ29Ν ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΡΙΝΟΥ
Περιγραφή Έργου

Προεντεταμένη Γέφυρα (Τ29Ν) για την βελτίωση της Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης. Συνολικό άνοιγμα 108,80m. Είδος φορέα: πλάκα με κυκλικά κενά.

Μελετήθηκε για λογαριασμό του Αναδόχου κατασκευής (ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.) σε συνεργασία με το γραφείο Στατικών Μελετών ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΓΔΕ ΕΥΔΕ /ΠΑΘΕ
  • Στάδια μελέτης :   Οριστική (τελικό στάδιο)
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :  279.845 €
  • Περίοδος Μελέτης :  09/2000 - 01/2001