Έργα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΑΘ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΕΡΙΝΟ
Περιγραφή Έργου

 Προεντεταμένες γέφυρες και Πλαισιωτές Κάτω Διαβάσεις σε φάση προκαταρκτικών μελετών και στη συνέχεια Προμελετών. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτες τεχνικών έργων
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 10.007.337 €
  • Περίοδος Μελέτης : 11/1992 - 12/1998
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο με oριστικές μελέτες που εξεπόνησε άλλο γραφείο.
  • Συγκοινωνιακή Μελέτη : Ιούλιος Φορνέζης