Έργα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΛΑΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
Περιγραφή Έργου

Έργα εισόδου και εξόδου υδραυλικού έργου, Τοίχοι αντιστήριξης επί πασσάλων κ.λπ. έργα διευθέτησης της κοίτης Π. Πηνειού. Μελέτη δύο τύπων πεζογεφυρών για πολλαπλή εφαρμογή.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ/νση Δ7
  • Στάδια μελέτης : Οριστική (τελικό στάδιο) και τεύχη δημοπράτησης
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.204.702 €
  • Περίοδος Μελέτης : 06/1996 - 06/1999
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Υδραυλική Μελέτη : Ecos Μελετητική Α.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη : Γ. Καφετζόπουλος – Ι. Πριτάνκο – Α. Μπενάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.