Έργα
US EMBASSY OFFICE BUILDING ANNEX ATHENS, GREECE   
Περιγραφή Έργου

Προσθήκη κτιρίου γραφείων, κτιρίου garage και Κτιρίου Αξιωματικών στον υφιστάμενο χώρο της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΠΡΕΣΒΕΙΑ Η.Π.Α.
  • Στάδια μελέτης :   Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  07/2005 – 04/2006
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Kallmann McKinnel & Wood Architects Inc
  • Η/Μ Μελέτη: Cosentini Associates
  • Μελέτη Φ.Ο.: Weidlinger Associates, Inc