Έργα
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ «ΠΛΑΙΣΙΟ» COMPUTERS Α.Ε. ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιγραφή Έργου

Πολυώροφο κτίριο Κεντρικών Αποθηκών και υποκ/τος διανομής χαρτικών κ.λπ. αναλωσίμων Η/Υ της «ΠΛΑΙΣΙΟ» Α.Ε. με δάπεδα ιδιαίτερης φέρουσας ικανότητας (20kΝ/m2). Σήμερα χρησιμοποιείται ως κατάστημα. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : «ΠΛΑΙΣΙΟ» COMPUTERS Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης μελέτη και Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :220.102 €
  • Περίοδος Μελέτης : 1991
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Κ. Καραδήμας και Συνεργάτες