Έργα
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για την κατασκευή στατικώς ανεξάρτητου πλαισιακού δικτυωματικού μεταλλικού φορέα δύο διευθύνσεων, μέγιστου ανοίγματος 20 μ., καθώς και προσθήκη μεταλλικής κλίμακας προσέγγισης του υφιστάμενου παταριού, εντός του χώρου της “πλατείας” του πρώην κινηματογράφου Απόλλων στην Πόλη των Xανίων, για την ανάρτηση των ψευδοροφών, φωτιστικών, Η/Μ μονάδων, καναλιών και διαδρόμων επίσκεψης για συντήρηση των παραπάνω (cat walks). 

Η κατασκευή αυτή προβλέπεται με αρμό ως προς το κάτω πέλμα της υφιστάμενης στέγης τύπου “dexion” καθώς και από τις πλαινές πλευρές του υφιστάμενου κτιρίου και υλοποιείται σαν κατασκευή Room in Room.

Έτσι υλοποιούνται οι στατικές επεμβάσεις που απαιτήθηκαν από την Αρχιτεκτονική μελέτη και πήγασαν από την επιθυμία του Κ.τ.Ε., ώστε να μη θιγεί ο υφιστάμενος φέρων οργανισμός του κτιρίου. Επιπλέον, λόγω και της παλαιότητας του κτιρίου προδιαγράφτηκε και άρση της παθολογίας κύριων φερόντων στοιχείων του υφιστάμενου στατικού φορέα.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης μελέτη και Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :- €
  • Περίοδος Μελέτης : 13/11/2017 – 07/2018
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Σπύρος Διβάρης – Νίκος Χιωτάκης
  • H/M Μελέτη : ΓΡ. - Μ. Καφετζόπουλος Ο.Ε.