Έργα
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ
Περιγραφή Έργου

 Το εν λόγω κτίριο κατασκευάστηκε το έτος 2000 και αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και μεταλλικό πατάρι στο μεγαλύτερο τμήμα της κάτοψης. Η επιφάνεια κάθε ορόφου είναι περίπου 800m2. Λόγω της νέας χρήσης του χώρου ως κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ, απαιτήθηκε έλεγχος όλων των τμημάτων της κατασκευής. Σε αυτή περιλαμβάνεται το πατάρι οι μεταλλικοί ανελκυστήρες αλλά και κύριου και βοηθητικού κλιμακοστασίου. Αρχικά έγινε αποτύπωση του φέροντος οργανισμού και επί τόπου διερεύνηση των οπλισμών σκυροδέματος και των συνδέσεων του μεταλλικού φορέα. Ακολούθησε τρισδιάστατη ανάλυση και διαστασιολόγηση του συνόλου του κτιρίου, αλλά και του μεταλλικού παταριού χωριστά. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της αντοχής και δυσκαμψίας υφισταμένων μεταλλικών μελών και συνδέσεων, καθώς επίσης και των υφιστάμενων ενισχύσεων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση χαλύβδινων λαμών και ινοπλισμένων πολυμερών (CFRP).

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
  • Στάδια μελέτης : Αποτύπωση, διερευνητικά, μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού, επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης : 07/2014 - 07/2015
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο (02/2016)