Έργα
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Περιγραφή Έργου
Πρόκειται για πολυώροφα κτίρια νοσηλευτικής κυρίως χρήσης (κλινικές) κατασκευασμένα σε διάφορες χρονικές περιόδους. Οι υπηρεσίες μας περιλάμβαναν αναγνώριση Στατικού φορέα – αποτυπώσεις νέων κατασκευών – αποτυπώσεις χρήσης χώρων – έρευνα αντοχής υλικών κατασκευής καθώς και οι απαραίτητες κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ελαστικές – ανελαστικές αναλύσεις για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων έναντι φορτίων βαρύτητας και σεισμού. Πέραν της αποτίμησης δώθηκαν και προτάσεις μελλοντικού ανασχεδιασμού. Επίσης στα πλαίσια της λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων και των κτιρίων εν γένει και της συνεχούς ανάγκης παρεμβάσεων (πχ αντικατάσταση μηχναημάτων και αλλαγη χρήσεων χώρων) παρέχονται υπηρεσίες δομοστατικού συμβούλου.
Επιφάνειες κτιρίων :
Κτίριο Α: 11.800 m2
Κτίριο B: 4.000 m2
Κτίριο Γ: 3.000 m2
Κτίριο Ψυχικού: 5.350 m2

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Προσεισμικός Έλεγχος - Προτάσεις
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :-
  • Περίοδος Μελέτης : 18/01/2013 - 21/01/2014