Έργα
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΚΑΡΑΖ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 100-102 ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
Περιγραφή Έργου

Τριώροφο κτίριο με υπόγειο. Πλάκες με σώματα πλήρωσης μεγάλου ανοίγματος.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  MEGA A.Τ.E.
  • Στάδια μελέτης :    Πλήρης μελέτη και επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης :  2001
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ι. Βικέλας και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες
  • Η/Μ Μελέτη: ΑΚΤΕΡ Ε.Π.Ε.