Έργα
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MEGA CORNER    
Περιγραφή Έργου

Νέο κτίριο γραφείων με διώροφο υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Κηφισίας στο Μαρούσι. Προσωρινές αντιστηρίξεις με τη μέθοδο του Βερολίνου.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  MEGA A.E.
  • Στάδια μελέτης :   Πλήρης μελέτη κτιριακού
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 733.676 €
  • Περίοδος Μελέτης :  02/1998 - 08/1998
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Ι. Βικέλας & Συν/τες Αρχιτέκτονες