Έργα
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για δύο συγκροτήματα, στο καθένα από τα οποία, εκτός των φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα συμπεριλαμβάνονται 3 διαφορετικοί φορείς μεταλλικών στεγών.

Το κύριο αντικείμενό μας ήταν η εκπόνηση μελέτης στοιχείων επικάλυψης για τις ήδη κατασκευασμένες μεταλλικές στέγες των νέων κτιρίων.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μελέτη για τη διαστασιολόγηση της τραπεζοειδούς λαμαρίνας επικάλυψης των στεγών, καθώς επίσης και των στηρίξεών της. Επιπροσθέτως, μελετήθηκαν μεταλλικοί φορείς για τη στήριξη των φεγγιτών και των υδρορροών. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν τέλος και οι δευτερεύοντες φορείς και η σύνδεσή τους στους κύριους υφιστάμενους φορείς των κτιρίων για τη στήριξη μεταλλικών φύλλων ψευδοροφής και πλαγιοκάλυψης.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :   ΑΝΕΓΕΡΣΗ - Γ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
  • Στάδια μελέτης :   Μελέτη Εφαρμογής 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : - €
  • Περίοδος Μελέτης :  05/2017 – 05/2019
  • Κατάσταση Έργου : Υπό κατασκευή