Έργα
ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Περιγραφή Έργου

Ο νέος Πύργος Ελέγχου του υφισταμένου Α/Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αποτελείται από 6 επίπεδα. Στο υπόγειο το κτίριο αναπτύσσεται υπό μορφή ορθού 16γωνου. Στις επόμενες 3 υπέργειες στάθμες έχει μορφή κόλουρης 16γωνης πυραμίδας, ενώ απ' εκεί και πάνω αποκτά μορφή ανεστραμμένης 16γωνης κόλουρης πυραμίδας. Το δομικό σύστημα του κτιρίου αποτελείται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

- Πλάκα Θεμελίωσης πάχους 60 cm επί εδαφικής κυλινδρωμένης υπόβασης πάχους 50cm.
- Η εσωτερική κατακόρυφη διαμερισμάτωση των στεγανών χώρων, καθώς και το δεκαεξαγωνικό εξωτερικό κέλυφος του υπογείου κατασκευάζονται από Ω.Σ. με πάχος 30 ή 40cm, προσδίδοντας ακαμψία στη θεμελίωση.
- Στο κέντρο της δεκαεξαγωνικής κάτοψης αναπτύσσεται καθ' ύψος δεκαεξαγωνικός πυρήνας από Ω.Σ., ο οποίος προσφέρει την κατακόρυφη επικοινωνία μέχρι εκείνη τη στάθμη (κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας κ.λπ.).
- Οι πλάκες των διαφόρων ορόφων, έως και τη στάθμη απόληξης του εσωτερικού πυρήνα, είναι συμπαγείς συμβατικές πάχους 20cm.
- Οι 2 ανώτερες στάθμες προβλέπονται ως σύμμεικτες κατασκευές, φερόμενες από σύστημα 16 κεκλιμένων σιδηρών στύλων διατομής SHS και ακτινικών και περιφερειακών δοκών διατομής τύπου ΗΕΑ.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ / Υ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Δ7
  • Στάδια μελέτης : Προμελέτη, Οριστική, Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης : 07/2009-05/2010
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής : ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη Εφαρμογής : ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε