Έργα
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
Περιγραφή Έργου

- Πολυώροφο κτίριο από ωπλ. σκυρόδεμα με διώροφο υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων

- Προσωρινή αντιστήριξη με την μέθοδο του ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  ΞΕΝΙΑ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :   Πλήρης μελέτη κτιριακού και Επίβλεψη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.615.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  05/2000 – 12/2001
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Α. Σαμαράς & Συν/τες Α.Τ.Ε.
  • Η/Μ Μελέτη: Παναγιώτης Καμαρινός Σύμβουλοι Μηχανικοί