Έργα
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
Περιγραφή Έργου

Διώροφο κτίριο με δύο υπόγεια, κάτοψης 180m², με μεταλλική στέγη, από την οποία αναρτάται μεταλλικός ημιώροφος. Ο υπόλοιπος φορέας είναι από ωπλισμένο σκυρόδεμα.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης Μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης : 2004
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γιάννης Βεργιτσάκης και Συνεργάτες
  • Η/Μ Μελέτη : Κώστας Ανδρέου