Έργα
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ GARAGE ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για μελέτη κτιριακού συγκρότηματος που προβλέπεται να κατασκευαστεί στα πλαίσια της ανάπλασης του  Ο.Τ. 9, εκτάσεως 6 στρεμμάτων, του Δήμου Λυκόβρυσης. Αναπτύσσεται σε δύο στατικώς ανεξάρτητα δομήματα Ι και ΙΙ. Το κτίριο Ι περιλαμβάνει την αίθουσα κοινού, βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, W.C. αποδυτήρια προσωπικού) και στο υπόγειο τον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, 30 θέσεων. Το κτίριο ΙΙ εξυπηρετεί αποκλειστικά τις κολυμβητικές δεξαμενές  (μία 12 μέτρων παιδική και μία 30μέτρων  πισίνα ενηλίκων)  και στο ισόγειο περιλαμβάνει όλες τις κύριες χρήσεις. Στο υπόγειο αναπτύσσονται όλες οι βοηθητικές χρήσεις του κολυμβητηρίου, ( Η/Μ διάδρομοι, ηλεκτροστάσιο, υδροστάσιο, δεξαμενές, αντλιοστάσιο, λεβητοστάσιο, αποθήκες κ.α). Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται η κατασκευή ανοιχτού υπαίθριου αμφιθεάτρου 106 θέσεων. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ / ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς
  • Περίοδος Μελέτης : 02/2011-03/2011
  • Κατάσταση Έργου : Η εταιρεία ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. για την οποία εκπονήθηκε η Οριστική Μελέτη δεν ανακηρύχθηκε τελικά Ανάδοχος του Έργου
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Χάρρυ Κ. Μπουγαδέλλης και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες  Α.Ε. (Α.Ε.Τ.Ε.Ρ. Α.Ε.)
  • Η/Μ Μελέτη : Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες  Α.Ε