Έργα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ  
Περιγραφή Έργου

Συγκρότημα 4 κτιρίων κατοικιών από Ω.Σ. Κάθε κτίριο διαθέτει δύο υπόγειους και τρεις υπέργειους ορόφους

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Κ/Ξ Δ.Ν. ΝΙΚΟΛΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ
  • Στάδια μελέτης :Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 135.000 € (άδεια)
  • Περίοδος Μελέτης :  09/2008 – 11/2008
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Νικόλαος Κουκουράκης 
  • Η/Μ Μελέτη: Δέσποινα Σφέτσου