Έργα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
Περιγραφή Έργου

Συγκρότημα δύο στατικώς ανεξαρτήτων κτιρίων τριών ορόφων το καθένα με ένα υπόγειο. 

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Ιδιώτης
  • Στάδια μελέτης :   Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη
  • Περίοδος Μελέτης :  Ιανουάριος 2002
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Λώρα Σολωμών - Δημ. Λουκόπουλος