Έργα
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ HIGH ROPES
Περιγραφή Έργου

 Πρόκειται για κατασκευή υπαίθριας ψυχαγωγίας, αποτελούμενη από κατακόρυφους ξύλινους κορμούς, ύψους έως 12m,  σε αποστάσεις έως 8m, διασυνδεδεμένους με σειρές συρματόσχοινων (rope course), πάνω στις οποίες  βαδίζουν, κρέμονται και ασκούνται οι, κατάλληλα δεμένοι, χρήστες της κατασκευής. Το συνολικό μήκος των συνεχώς διασυνδεδεμένων διαδρομών είναι 540m. Οι κορμοί θεμελιώνονται μέσω κεφαλόδεσμου και μικροπασσάλων και στην κορυφή τους συνδέονται μεταξύ τους με  μεταλλική ράβδο. Στο κέντρο της διαδρομής υπάρχει ξύλινη διώροφη πλατφόρμα εκκίνησης των διαδρομών.  Η μελέτη έγινε για τις υποδομές του Navarino Dunes στην Costa Navarino

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : TOURISM ENTEPRISES OF MESSINIA S.A (ΤΕΜΕΣ Α.Ε.)
  • Στάδια μελέτης : Μελέτη Εφαρμογής
  • Περίοδος Μελέτης : 08/07 - 06/10