Έργα
ΔΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Περιγραφή Έργου

Η διώροφη αυτή μονοκατοικία με υπόγειο και στέγη, βρίσκεται στην περιοχή Πόρτο Χέλι του νομού Αργολίδας. Ο φέρων οργανισμός της κατασκευής αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ανωδομή του κτιριου αποτελει συμβατική κατασκευή (στύλοι-δοκοί-τοιχώματα), ενώ η θεμελίωση του κτιρίου πραγματοποιείται σε γενική κοιτόστρωση. Λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους, στη νότια πλευρά του οικοπέδου, πραγματοποιείται κατασκευή αντιστήριξης ύψους περίπου 8m, με ενσωματωμένη τη σκάλα πρόσβασης από τον κατάντι δρόμο προς την ιδιοκτησία.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Ιδιώτης
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης Μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
  • Περίοδος Μελέτης : 07/2009
  • Κατάσταση Έργου : Δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη : Κιάρα Σεμπέστα Μπομπότη