Έργα
ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ   
Περιγραφή Έργου

Υπόγειος σταθμός 650 αυτοκινήτων με 3 υπόγεια κάτοψης 151,00 x 47,50m, συνολικής επιφάνειας 18.315m² με διαμόρφωση πλατείας στην οροφή του. Η οδός Αγ. Φωτεινής περνά μέσα από τον σταθμό (Α΄υπόγειο) και κάτω από την διαμορφούμενη πλατεία στην οροφή Α΄υπογείου. Πραγματοποιήθηκε προσωρινή αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής που είχαν ύψος έως 14,50m με πασσάλους και προεντεταμένα αγκύρια.

 

 

 

  

 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου και την έναρξη λειτουργίας του Σταθμού, μας ανετέθη από το Δήμο Νέας Σμύρνης η μελέτη των έργων διαμόρφωσης της πλατείας η οποία αναπτύσσεται στην οροφή του πρώτου υπογείου του Σταθμού. Η μελέτη βασίστηκε σε πλήρη Προμελέτη που είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. του Δήμου (υπεύθυνος μελέτης: Διαμαντής Διαμαντόπουλος, αρχιτέκτων).

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει πλην των νέων κατασκευών και τον έλεγχο ή και ενίσχυση των υποκείμενων κατασκευών υπό τα νέα φορτία. 

Λεπτομέρειες Έργου
 • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΓΓΔΕ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕΚ) – ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • Στάδια μελέτης :   Προμελέτη – Οριστική – Εφαρμογής
 • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : -
 • Περίοδος Μελέτης :  10/01/2006 – 10/03/2006
 • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Τ. Γαβρίλης & Συν/τες Ε.Ε.
 • Η/Μ Μελέτη: ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί    

 

 

  

 • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Δήμος Νέας Σμύρνης
 • Στάδια μελέτης :   Μελέτη Εφαρμογής και Τεύχη Δημοπράτησης
 • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 600.000 €
 • Χρόνος Μελέτης :  04/2010 - 08/2010
 • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
 • Αρχιτεκτονική Προμελέτη:  Τ.Υ. Δήμου Νέας Σμύρνης
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί