Έργα
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕΛΛΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Περιγραφή Έργου

Κτίριο υδροηλεκτρικού σταθμού στα Σελλά Ευρυτανίας. Το κτίριο κατασκευάζεται από οπλ. σκυρόδεμα και στεγάζεται με μεταλλικό φορέα. Η θεμελίωση διαμορφώνεται κατάλληλα για την έδραση των τουρμπινών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :
  • Περίοδος Μελέτης : 2005