Έργα
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Περιγραφή Έργου

Κτίριο Υδροηλεκτρικού σταθμού και συναφή τεχνικά έργα: υδραυλική γέφυρα – απαμμωτής – στόμιο υδραυλικής σήραγγας. Το κτίριο κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και στεγάζεται με μεταλλικό φορέα. Η θεμελίωση διαμορφώνεται κατάλληλα για την έδραση των τουρμπινών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Η υδραυλική γέφυρα έχει 2 ανοίγματα των 24,67 με επίχωμα ανάμεσά τους και κατασκευάζεται από μεταλλικό φορέα που εδράζεται επί βάθρων σκυροδέματος και στο ένα άκρο σε στόμιο υδραυλικής σήραγγας. Ο απαμμωτής κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :
  • Περίοδος Μελέτης : 2005