Έργα
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Περιγραφή Έργου

Κτίριο Υδροηλεκτρικού σταθμού και απαμμωτής. Το κτίριο κατασκευάζεται από οπλ. σκυρόδεμα και στεγάζεται με μεταλλικό φορέα. Η θεμελίωση διαμορφώνεται κατάλληλα για την έδραση των τουρμπινών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Ο απαμμωτής κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :
  • Περίοδος Μελέτης : 2005-2006