Έργα
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Περιγραφή Έργου

Κτίριο ιδιαίτερης αισθητικής από γυμνό ωπλ. σκυρόδεμα.  

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς – Μελέτη Εφαρμογής 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 234.776 €
  • Περίοδος Μελέτης :  03/1990 - 01/1991
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Α. Νουκάκης