Έργα
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π.    
Περιγραφή Έργου

Ολοκλήρωση κατασκευής κτιρίου Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π. στην οποία προβλέποντο, εκτός από την αποπεράτωση των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, σημαντικές επεμβάσεις και προσθήκες στον φέροντα οργανισμό (ολόσωμες αρθρωτές πλάκες από ωπλ. σκυρόδεμα, μεταλλικά κλιμακοστάσια και διάδρομοι, στέγαση αιθρίου με μεταλλικό διαφώτιστο φερόμενο από 3 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια κατασκευής αμφιθεάτρου στο ισόγειο κ.λπ.) Λόγω της σοβαρότητας των επεμβάσεων εκπονήθηκε μελέτη ελέγχου υπάρχοντος.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Ε.Μ.Π. – ΓΕΚΑΤ Α.Ε. 
  • Στάδια μελέτης :   Οριστική Μελέτη Προσφοράς - Μελέτη Εφαρμογής 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : - 
  • Περίοδος Μελέτης :  1997
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Α.Νουκάκης – Μ.Μπάμπαλου, Θ. Ξάνθη - Γ. Ζακυνθινός - Θ.Ανδρουλάκης