Έργα
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Π.Θ.  
Περιγραφή Έργου

Νέο κτίριο από ωπλ. σκυρόδεμα προοριζόμενο για την στέγαση της Βιβλιοθήκης αλλά σήμερα χρησιμοποιείται για την στέγαση της Αρχιτεκτονικής Σχολής Ξάνθης. Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ΟΜΕΤΕ Α.Ε. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΟΜΕΤΕ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική Μελέτη Προσφοράς – Μελέτη Εφαρμογής
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 821.716 €
  • Περίοδος Μελέτης :  04/1997 - 11/1997
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: - Τσαγκρίδης Κυριάκος