Έργα
ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΣΤΟ Γ.Π.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
Περιγραφή Έργου

Πολυώροφα κτίρια από ωπλισμένο σκυρόδεμα με τρία υπόγεια συνολικής επιφάνειας 25.000m2.Αριθμος, υπέρ τα υπόγεια, ορόφων 10 εκ των οποίων υλοποιηθήκαν οι 5 και η απόληξη στο δώμα. Το όλο συγκρότημα αποτελείται από 3 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : J and P - TEB A.E.
  • Στάδια μελέτης : Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής 
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :  1.760.822 €
  • Περίοδος Μελέτης :  02/1999 - 06/1999
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο 
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΧΑΡΡΥ Κ. ΜΠΟΥΓΑΔΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε
  • Η/Μ Μελέτη: ΤΕΚΕΜ ΕΠΕ