Έργα
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ NISSAN ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   
Περιγραφή Έργου

Συμβατικό κτίριο από Ω.Σ. συζευγμένο με μεταλλικό κτίριο έκθεσης μεγάλων ανοιγμάτων. Λοιπά βοηθητικά κτίρια διαφόρων χρήσεων

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :  Ν.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
  • Στάδια μελέτης :   Πλήρης Μελέτη Κτιριακού
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 1.000.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  Ιούνιος 2003 – Σεπτέμβριος 2004
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη:  Β. Στεφανίδου - Τσουκαλά  - Τ. Τσουκαλάς   
  • Η/Μ Μελετη : Π. Καρανάσιος