Έργα
ΤΕΧΝΙΚΟ Τ3 ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗ
Περιγραφή Έργου

Προεντεταμένη Γέφυρα (Τ3) της παράπλευρης οδού αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ για τη γεφύρωση του ρέματος Γερακάρη. Άνοιγμα 40,3m. Είδος φορέα: μονοκυψελικό κιβώτιο.

Μελετήθηκε για λογαριασμό του Αναδόχου κατασκευής (ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.) σε συνεργασία με το γραφείο Στατικών Μελετών ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΓΔΕ ΕΥΔΕ /ΠΑΘΕ
  • Στάδια μελέτης :   Οριστική (τελικό στάδιο)
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. : 528.246 €
  • Περίοδος Μελέτης :  09/2000 - 12/2000