Έργα
ΤΕΧΝΙΚΟ Τ2 ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Περιγραφή Έργου

Προεντεταμένη Γέφυρα (Τ2) της παράπλευρης οδού αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ για τη γεφύρωση του ρέματος Κρανιάς. Άνοιγμα 21,2m. Είδος φορέα: μονοκυψελικό κιβώτιο. Μελετήθηκε για λογαριασμό του Αναδόχου κατασκευής (ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.) σε συνεργασία με το γραφείο Στατικών Μελετών ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.

 

 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης :   Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΓΔΕ ΕΥΔΕ /ΠΑΘΕ
  • Στάδια μελέτης :   Οριστική (τελικό στάδιο)
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :  255.613 €
  • Περίοδος Μελέτης :  09/2000 - 12/2000