Έργα
NAVARINO BAY COSTA NAVARINO - ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Περιγραφή Έργου

Πρόκειται για 6 αντλιοστάσια ακαθάρτων, το μεγαλύτερο από τα οποία έχει μέγιστη χωρητικότητα 100 m³ λυμάτων , μια δεξαμενή ύδρευσης διαστάσεων 30Χ32Χ5m χώρο επεξεργασίας νερού και ένας υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας διαστάσεων 4Χ12.5Χ2.7 m. Τα αντλιοστάσια είναι θαμμένα στο έδαφος , ενώ η δεξαμενή είναι υπόσκαφη και καλυμμένη με χώμα στο μεγαλύτερο μέρος της.

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε. 
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης μελέτη
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :
  • Περίοδος Μελέτης : 10/2010-06/2011
  • Υδραυλική Μελέτη : ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε
  • Η/Μ Μελέτη : ΚΗΜ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε.