Έργα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ  
Περιγραφή Έργου

Προσθήκη καθ’ ύψος ενός ορόφου επιφάνειας 600m2 από συμβατικό μεταλλικό φορέα και μεταλλική πεζογέφυρα σύνδεσης με υφιστάμενα κτίρια. 

Λεπτομέρειες Έργου
  • Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης : ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. / ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Α.Τ.Ε.
  • Στάδια μελέτης : Πλήρης Μελέτη  
  • Προϋπολογισμός Φ. Ο. :  400.000 €
  • Περίοδος Μελέτης :  03/2003 – 05/2003
  • Κατάσταση Έργου : Ολοκληρωμένο 
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αρχιτεκτονική Ε.Π.Ε. Π. Γραμματόπουλος – Χ. Πανουσάκης & Συν/τες
  • Η/Μ Μελέτη:Β. & Δ. Βαρουξάκης